1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Особенности использования онтологий при взаимодействии агентов в системе имитационного моделирования производственных процессов

Особенности использования онтологий при взаимодействии агентов в системе имитационного моделирования производственных процессов

А.В. Прохоров, Е.М. Пахнина
УДК 004.9 + 004.358
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: Проанализированы особенности, связанные с использованием онтологий при взаимодействии агентов в системе имитационного моделирования производственных процессов; проведен анализ существующих подходов в области создания онтологий для дискретно-событийного имитационного моделирования систем; предложена и описана онтология для системы агентного имитационного моделирования; рассмотрены вопросы реализации онтологического подхода в виде прототипа знаниеориентированной системы имитационного моделирования производственных процессов.


Ключові слова: имитационное моделирование, интеллектуальный агент, мультиагентная система, база знаний, агентный подход, онтология, взаимодействие агентов
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Прохоров А.В., Пахнина Е.М. Особенности использования онтологий при взаимодействии агентов в системе имитационного моделирования производственных процессов. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2008. № 3(18). С. 164-170.