1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Особливості використання онтологій при взаємодії агентів у системі імітаційного моделювання виробничих процесів

Особливості використання онтологій при взаємодії агентів у системі імітаційного моделювання виробничих процесів

О.В. Прохоров, О.М. Пахніна
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано особливості, пов’язані з використанням онтологій при взаємодії агентів у системі імітаційного моделювання виробничих процесів; проведено аналіз існуючих підходів у галузі створення онтологій для дискретно-подієвого імітаційного моделювання систем; запропоновано і надано опис онтології для системи агентного імітаційного моделювання; розглянуті питання реалізації онтологічного підходу у вигляді прототипу знанняорієнтованої системи імітаційного моделювання виробничих процесів.


Ключові слова: імітаційне моделювання, інтелектуальний агент, мультиагентна система, база знань, агентний підхід, онтологія, взаємодія агентів