1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення

Урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення

А.В. Тристан
УДК 004.827:519.876.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто питання урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки під час підготовки і прийняття рішення на бойові дії. Запропоновано для прийняття раціонального рішення використовувати як інструментальну так і цільову раціональності. Цільова раціональність в задачах прийняття рішення досягається при використанні логіко-лінгвістичного підходу та за допомогою математичного апарату теорії нечітких множин. Обґрунтована можливість урахування нестохастичної невизначеності даних на прикладі формування і формалізації мети та стратегії ведення бойових дій повітряним противником в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення на бойові дії.


Ключові слова: автоматизована система управління, бойові дії, задача прийняття рішення, інформаційні технології, інформаційно-аналітична модель, лінгвістична змінна, невизначеність даних, нечітка множина, раціональність, стратегія, функція належності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тристан А.В. Урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 1(19). С. 31-33.