1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Модель обмежень при інженерно-авіаційному і аеродромно-технічному забезпеченні польотів в авіаційній частині

Модель обмежень при інженерно-авіаційному і аеродромно-технічному забезпеченні польотів в авіаційній частині

А.В. Никіфоров, І.А. Пічко
Анотації на мовах:

Запропонована модель інженерно-авіаційного і аеродромно-технічного забезпечення (ІАО і АТО) польотів в авіаційній частині, що базується на типових моделях теорії масового обслуговування. Отриманий аналітичний вираз, що встановлює функціональну залежність вірогідності гарантованого ІАО і АТО запланованого для авіаційної частини об'єму нальоту від справності парку засобів наземного забезпечення (СНО) польотів і кількості літаків, що виділяються на одну льотну зміну. Вираз може використовуватися як модель обмежень системи ІАО і АТО польотів при постановці і вирішенні екстремальних завдань по плануванню льотної підготовки.
Ключові слова: процес ухвалення рішення, формалізація, модель обмежень, критерій оптимальності