Оцінка характеристик розсіяння напівпричепа 6УФ РЛС 19Ж6

С.В. Кукобко
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: З допомогою електродинамічного методу, який оснований на інтегральних рівняннях, що враховують чотири шляхи розповсюдження хвилі: «передавач – об’єкт – приймач», «передавач – об’єкт – земля – приймач», «передавач – земля – об’єкт – приймач», «передавач – земля – об’єкт – земля – приймач», отримані характеристики розсіяння напівпричепу 6УФ РЛС 19Ж6 та проведено їх аналіз. Отримані кругові діаграми ефективної поверхні розсіяння, кругові медіанні діаграми ефективної поверхні розсіяння, середні ефективні поверхні розсіяння та побудовано функції щільностей ймовірностей розподілу амплітудного множника (квадратного кореня з ефективної поверхні розсіяння) відбитого сигналу для азимутів опромінення з фронту двох поляризацій зондуючого сигналу.


Ключові слова: ефективна поверхня розсіяння, радіолокаційна помітність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кукобко С.В. Оцінка характеристик розсіяння напівпричепа 6УФ РЛС 19Ж6. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 1(19). С. 56-59.