1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ БАЗ ДАНИХ ПРО РАДІОВИПРОМІНЮЮЧИ ОБ’ЄКТИ ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕБ

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ БАЗ ДАНИХ ПРО РАДІОВИПРОМІНЮЮЧИ ОБ’ЄКТИ ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕБ

І.М. Николаєв, Ю.О. Попонін, С.В. Закіров
Анотації на мовах:

Обґрунтовуються структура, зміст, принципи побудови та використання баз даних про радіовипромінюючі об’єкти та РЕЗ наземного (морського) та повітряного базування в інтересах ефективного вирішення задач розпізнавання РЕЗ та об’єктів у перспективних багатофункціональних комплексах РЕБ. Наведено, що БД повинна будуватися по ієрархічному принципу і забезпечувати формування оперативних каталогів для вирішення конкретних задач РЕБ в районі базування комплексу .
Ключові слова: багатофункціональний комплекс РЕБ, розпізнавання об'єктів, база даних, алфавіт класів, словник сигнальних ознак