1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Підвищення динамічного діапазону акустооптичного аналізатору спектру за рахунок використання методів сверхреліївського розрізнення радіосигналів

Підвищення динамічного діапазону акустооптичного аналізатору спектру за рахунок використання методів сверхреліївського розрізнення радіосигналів

О.І. Стрелков, Є.І. Жилін, В.В. Карнаух, Д.П. Панасенко
Анотації на мовах:

Розглянуто питання оцінки параметрів радіосигналів на близьких частотах у широкому діапазоні їх потужності. Поставлена та знайдено рішення задачі розрізнення сигналів в залежності від динамічного діапазону акустооптичного аналізатору спектра і співвідношення амплітуд спектральних складових радіосигналів. Представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень розрізнення оптичних сигналів в акустооптичному аналізаторі спектру в широкому дінамичному діапазоні вхідних радіосигналів.
Ключові слова: акустооптичних аналізатор спектру, радіочастотний моніторинг, спектральний аналіз радіосигналів, динамічний діапазон, розрізнення сигналів