1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Науково-методичний підхід до визначення раціональних варіантів програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами

Науково-методичний підхід до визначення раціональних варіантів програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами

О.Є. Мавренков, В.В. Логінов, В.В. Войтенко
УДК 351.864
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті представлено формалізовану постановку задачі визначення раціональних варіантів програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами за роками планового періоду як задачі цілочисельного програмування рюкзачного типу, запропоновано алгоритм її рішення на основі методу дослідження простору параметрів (ЛП-пошуку) та теорії планування експериментів, відмінністю якого є також врахування показника реалізованості програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, що оцінюється через науково-методичний апарат теорії ризиків.


Ключові слова: програмні заходи, технічне оснащення авіації, комбінований метод, векторна оптимізація, задача рюкзачного типу, літальний апарат
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мавренков О.Є., Логінов В.В., Войтенко В.В. Науково-методичний підхід до визначення раціональних варіантів програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 1(10). С. 46-49.