1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Основні аспекти сучасного конструювання електронної апаратури

Основні аспекти сучасного конструювання електронної апаратури

І.В. Тітов
УДК 1.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розкриті сутність та основні аспекти сучасного підходу до конструювання електронної апаратури. Основною метою конструювання електронної апаратури є створення малогабаритної, високоефективної та надійної апаратури, виробництво та експлуатація якої не потребує великих витрат трудових, енергетичних і матеріальних ресурсів. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі основні задачі, як мініатюризація, мікромініатюризація та надмініатюризація, захист від внутрішніх та зовнішніх паразитних факторів; забезпечення високої технологічності. Розглянуті можливі варіанти конструктивного виконання апаратури.


Ключові слова: конструювання електронної апаратури, конструкція, технологічність, показники якості технічної системи
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тітов І.В. Основні аспекти сучасного конструювання електронної апаратури. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 1(19). С. 79-81.