1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Особливості впливу потужних електромагнітних завад на радіоприймальні засоби

Особливості впливу потужних електромагнітних завад на радіоприймальні засоби

Д.Б. Кучер, С.В. Тараненко, А.І. Харланов, І.В. Медведь, В.П. Макогон
Анотації на мовах:

У роботі показана дія напруги перешкод на каскади приймального тракту. Досліджується особливість поразки приймальних пристроїв на різних відстанях від джерела перешкод. У статті був зроблений вивід, що поразка приймальних пристроїв в зоні дії МЕМП носить необоротний характер і приводить до поразки навіть при використанні стандартних схем захисту.
Ключові слова: могутні електромагнітні перешкоди, сигнал, схема захисту