1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Математична модель випадкового сигналу аналогового провідного каналу сигналізації охоронних систем військових об’єктів на основі багатомірної системи алгебраїчних лінійних рівнянь

Математична модель випадкового сигналу аналогового провідного каналу сигналізації охоронних систем військових об’єктів на основі багатомірної системи алгебраїчних лінійних рівнянь

В.Ф. Бєлявін, Р.М. Чигрін, В.М. Миронович
УДК 681.323
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Викладено обґрунтування математичної моделі адитивної суміші корисного та завадового сигналів для аналогового провідного каналу сигналізації системи охорони військових об’єктів. Корисний сигнал подається як детермінована функція з невідомим інформаційним параметром. Завадовий сигнал представлений як поточна реалізація випадкового процесу, що подається на обмеженому інтервалі спостереження у вигляді скінченого ряду Фур’є. Інформаційний параметр корисного сигналу, що визначає стан охоронної системи, знаходиться як рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь.


Ключові слова: математична модель, сигнал, завада, адитивна суміш, ряд Фур’є, система лінійних алгебраїчних рівнянь
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бєлявін В. Ф. Математична модель випадкового сигналу аналогового провідного каналу сигналізації охоронних систем військових об’єктів на основі багатомірної системи алгебраїчних лінійних рівнянь / В.Ф. Бєлявін, Р.М. Чигрін, В.М. Миронович  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2009. – № 1(19). – С. 95-99.