МЕТОДИ РОЗПОДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ GRID-СИСТЕМ

М.О. Волк, Т.В. Філімончук, Р.М. Грідель
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто аналіз методів розподілу ресурсів, обговорюється можливість їх використання в Gridсистемах і приведена класифікація з точки зору сфер застосування методів для різноманітних завдань і конфігурацій обчислювальних ресурсів.
Ключові слова: методи розподілу, багатокритерійна оптимізація, пріоритет завдань, невідчужувані ресурси