1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Нерівноважне позиційне представлення бітових плоскостей трансформант

Нерівноважне позиційне представлення бітових плоскостей трансформант

Н.К. Гулак
Анотації на мовах:


Анотация: Приводяться основні етапи синтезу підходу для усунення надмірності в бітовому представленні даних, що базується на одночасному обліку розмірів та позицій двійкових об'єктів. Розробляється нерівноважне позиційне кодування довжин двійкових серій, яке характеризується: нерівноважністю підстав довжин двійкових серій; залежністю значень вагових коефіцієнтів від позиції відповідної довжини серії в послідовності. Обґрунтовується, що нерівноважне позиційне кодування володіє потенційними можливостями для забезпечення ступеня стиску бітового представлення даних у випадках довільних значень кількості двійкових перепадів, аж до безпосереднього кодування двійкових послідовностей.


Ключові слова: бітова плоскість трансформант, нерівноважне позиційне кодування