1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Загальна методологічна схема досліджень і науково-методичне забезпечення підтримки процедур обґрунтування концепції розвитку і формування обрису перспективної авіаційної системи озброєння

Загальна методологічна схема досліджень і науково-методичне забезпечення підтримки процедур обґрунтування концепції розвитку і формування обрису перспективної авіаційної системи озброєння

Б.О. Демідов, М.В. Науменко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається методологія концептуально-обрисових досліджень авіаційної системи озброєння. Загальна методологічна схема досліджень представляється у вигляді ієрархічної структури, визначаються цілі, завдання і етапи досліджень.


Ключові слова: система озброєння, зовнішність системи озброєння, методологія досліджень, розрахунковий сценарій, розрахункове бойове завдання, бойові властивості, бойовий потенціал, оперативно-тактические вимоги