1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Застосування інформаційно-імітаційних моделей в системах управління електропостачанням енергооб'єктів

Застосування інформаційно-імітаційних моделей в системах управління електропостачанням енергооб'єктів

П.Ф. Буданов, В.С. Лучков, Д.М. Шалигін, О.А. Комишанська, К.В. Помогаєв
Анотації на мовах:

Проведений аналіз сучасного стану питань імітаційного графоаналітичного динамічного представлення топологічних структур систем електропостачання на основі табличного моделювання і обгрунтована концепція взаємних переходів між реальною схемою електропостачання і віртуальною інформаційною моделлю, на основі таблично-топологічних методів і єдиного інформаційно-топологічного простору, які в 3 – 4 рази підвищують оперативність управління топологічно близькими режимами, і зростає ефективність підготовки оперативно-диспетчерського персоналу систем енергопостачання, а також для режимних і комутаційних імітаційних моделей науково обгрунтовані модифіковані методи вирішення завдань розрахунку сталих і аварійних режимів, що дозволяють оперативно вирішувати завдання якісного і кількісного аналізу і управління системою електропостачання і розширити можливості моделювання і диспетчерського управління.
Ключові слова: система електропостачання, інформаційна модель, імітаційна модель, інформаційно-топологічний простір, сталі і аварійні режими