1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Узгодження критеріїв оцінки під час управління водорозподільними мережами в штатних ситуаціях

Узгодження критеріїв оцінки під час управління водорозподільними мережами в штатних ситуаціях

І.М. Рябченко, В.В. Гагарін, С.О. Свірідов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається можливість приведення всієї множини критеріїв оцінки потокорозподілу у системах подачі й розподілу води (СПРВ), які використовуються при аналізі оптимальності обраного режиму управління потокорозподілом СПРВ на тривалому інтервалі часу в штатних ситуаціях до єдиної одиниці виміру (шкали виміру). Аналіз всієї множини критеріїв доводить тезу, що всі вони мають в різних одиницях виміру: економічних (карбованець, гривня, умовна одиниця), фізичних (метри за секунду), вірогідни та інш. В статті запропонований метод, який дозволяє привести їх до єдиної метрики виміру - економічній. Така процедура дозволить застосовувати відомі методи багатокритеріальної оптимізації до вирішення складної задачі багатокритеріального управління режимами СПРВ в штатних ситуаціях.


Ключові слова: потокорозподіл, багатокритерійне завдання, критерій оцінки, механізм вибору, штрафна функція, системи подачі і розподіл води