1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Використання моделі технологічної зрілості в навчальних процесах

Використання моделі технологічної зрілості в навчальних процесах

І.О. Гончар, М.О. Чобітько
Анотації на мовах:


Анотация: Проблема вдосконалення навчальних процесів є важливою не тільки для окремих навчальних закладів, але й для всієї країни в цілому. Дана стаття пропонує використати новий підхід для оцінювання якості освітніх послуг, який раніше застосовувався тільки в програмній інженерії. За допомогою моделі технологічної зрілості можна дати кількісну оцінку якості процесів надання освітніх послуг. У статті наведені критерії, по яких оцінюються вищі навчальні заклади, і шкала вимірювання технологічної зрілості цих процесів. Залежно від рівня зрілості процесів і навчального закладу в цілому вибираються подальші заходи щодо підвищення якості освітніх послуг. Застосування моделі технологічної зрілості у вищих навчальних закладах дозволить зробити освітні процеси більш прогнозованими й керованими з погляду менеджменту.


Ключові слова: технологічна зрілість, якість процесів, рівень технологічної зрілості, профіль рейтингів атрибутів