1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Планування створення перспективних озброєнь на основі адаптивних моделей життєвого циклу

Планування створення перспективних озброєнь на основі адаптивних моделей життєвого циклу

В.О. Нерубацький, Є.О. Авчінніков
Анотації на мовах:


Анотация: Створення в сучасних умовах перспективних видів озброєння, і, особливо, заснованих на нових фізичних принципах дії, пов'язане із значними військово-технічними і фінансовими ризиками. Класичний підхід, заснований на "каскадній" моделі життєвого циклу, не дозволяє понизити ці ризики. Виникає необхідність переходу до гнучкіших систем розробки озброєнь. У даній статті розглянута одна з адаптивних моделей життєвого циклу – "еволюційна" модель з планованими змінами, що заснована на поетапному відпрацьовуванні "критичних" технологій і уточнень вимог до зразка в цілому.


Ключові слова: життєвий цикл, каскадна модель життєвого циклу, еволюційна модель життєвого циклу, критичні технології, військово-технічні ризики, фінансові ризики