1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Постановка мети при оцінці ефективності озброєння і військової техніки

Постановка мети при оцінці ефективності озброєння і військової техніки

Ю.А. Олійник, В.А. Бородавка, Я.М. Кожушко, К.П. Квіткін
Анотації на мовах:

У статті отримані і вирішені рівняння вірогідності для трьох станів рухомої системи військової техніки: марш, знаходження в позиційному районі, поразка. Рівняння складені за допомогою використання математичного апарату марківських випадкових процесів. Отримані функції трьох вірогідності стану рухомої системи можуть застосовуватися для будь-якого виду відновлюваної або невідновної рухомої системи військової техніки.
Ключові слова: ефективність, озброєння і військова техніка, система, елемент, операція, вектор мети, вектор стану