Аналіз частотних властивостей багатоточкових цілей

М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров
Анотації на мовах:

Робота присвячена аналізу залежності ефективної поверхні відбиття (ЕПВ) багатоточкової цілі та її автокореляційної функції від частоти сигналів опромінення. Такий аналіз виконаний методом розрахунку ЕПВ та авто кореляційної функції на основі спрощеної моделі цілі і уточнення залежностей за результатами розрахунку. Необхідність такого аналізу обумовлена тим, що в літературі та довідниках з теорії радіолокації недостатньо конкретизується залежність характеристик ЕПВ цілі від частотного рознесення сигналів одночасного опромінення. В результаті виконання роботи вдалось конкретизувати рекомендації щодо частотного рознесення сигналів в РЛС з багаточастотним зондуючим сигналом для рішення типових задач первинної радіолокації..
Ключові слова: ефективна поверхня відбиття, блискучі точки, багатоточкова ціль, автокореляційна функція, коефіцієнт кореляції, частота сигналу