1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Визначення похибки засобу вимірювання кута у горизонтальній площині на основі опосередкованих методів вимірювання

Визначення похибки засобу вимірювання кута у горизонтальній площині на основі опосередкованих методів вимірювання

С.О. Тишко, Г.Ю. Сорокіна
УДК 621.39
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проведений аналіз відомих способів контролю похибок засобів вимірювання кута у горизонтальній площині, виявлені їх недоліки. Запропоновано спосіб контролю похибки даних вимірювальних засобів з використанням опосередкованих методів вимірювання. Обґрунтовано схему проведення контролю, визначені аналітичні співвідношення для обґрунтування точнісних характеристик засобів вимірювального контролю та параметрів схеми.


Ключові слова: вимірювання кута, опосередковані методи вимірювання, метрологічні характеристики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тишко С.О., Сорокіна Г.Ю. Визначення похибки засобу вимірювання кута у горизонтальній площині на основі опосередкованих методів вимірювання. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 2(20). С. 42-44.