1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Розробка методики наведення систем стеження радіотехнічних засобів контролю космічного простору при переході антенами області зеніту

Розробка методики наведення систем стеження радіотехнічних засобів контролю космічного простору при переході антенами області зеніту

С.Є Ломоносов, А.Л. Павловський, С.В. Герасимов, А.О. Подорожняк
Анотації на мовах:

У статті розглянутий підхід до підвищення якості наведення антенних пристроїв радіотехнічних систем наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами при переході антенами області зеніту. Запропонований підхід дозволяє розробити апаратуру і технології для наведення антен радіотехнічних систем наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами, що задовольняють вимогам по точності, як до системи управління, так і до системи контролю космічного простору.
Ключові слова: радіотехнічні засоби, діаграма наведення антенних систем, область зеніту