Метод оцінки часових характеристик стиску бітової плоскості

В.В., Бараннік, О.К. Юдін, Н.К. Гулак
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається оцінка часових характеристик на стискування зображень. Для цього розробляється метод оцінки кількості операцій на виконання нерівноважного позиційного кодування (НРПК) трансформованих зображень. Проведена оцінка часових характеристик показала, що: 1) інтеграції НРПК в технологію компресії трансформованих зображень не приводить до підвищення складності організації обчислювальних процесів на основі апаратної і апаратнопрограмної реалізацій; 2) для побудованої технології компресії трансформованих зображень на основі нерівноважного позиційного кодування, забезпечується обробка відеоданих в реальному часі на універсальних обчислювальних засобах для режиму стиску без втрати якості відновлених зображень (найменші значення ступеня стиснення і найбільші значення ПВСШ). 3) серед технологій компресії трансформованих зображень на базі dct найменший час забезпечується у разі інтеграції нерівноважного позиційного кодування.


Ключові слова: година компресії зображень, кількість аріфметічніх операцій