Про систематичний синтез спеціалізованого процесора

Н.В. Бєлова, В.Г. Лобода, Р.Я. Умяров
Анотації на мовах:


Анотация: На базі загального алгоритму структурно-функціонального синтезу обчислювальних систем побудована функціональна структура процесора для вирішення задачі підсистеми технічного зору. Системотехнічний синтез спеціалізованого процесора закінчується розробками електричних структурних схем.


Ключові слова: технічний зір, процесор, алгоритм, координати точок, вузол, структура, час циклу