1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Нейронна мережа Т. Кохонена з нечітким висновком і алгоритм її самонавчання

Нейронна мережа Т. Кохонена з нечітким висновком і алгоритм її самонавчання

Є.В. Бодянський, В.В. Волкова, К.В. Махіборода
Анотації на мовах:

Пропонується алгоритм навчання для самоорганізувальних мап (SOM), що дозволяє прискорити процес обробки інформації завдяки раціональному вибору параметра величини кроку навчання, може працювати при невідомій кількості кластерів, а також якщо вони перетинаються. Це досягається завдяки використанню процедури нечіткого виведення, яка визначає ступінь належності спостереження, що класифікується, до всіх кластерів.
Ключові слова: кластеризація, самонавчання, конкуренція, синаптична адаптація, кооперація, нечітке виведення