1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Прогнозування нестаціонарного багатовимірного тимчасового ряду на основі спеціалізованої нейронної мережі

Прогнозування нестаціонарного багатовимірного тимчасового ряду на основі спеціалізованої нейронної мережі

С.В. Попов, Т.Є. Чепенко
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена розробці спеціалізованої штучної нейронної мережі, призначеної для прогнозування багатовимірних рядів показників, що описують поведінку складних багатозв'язкових систем і методів навчання цієї мережі. Розглянутий приклад моделювання процесу однокрокового прогнозування багатовимірного ряду на основі штучної нейронної мережі з динамічними нейронами і на основі штучної нейронної мережі на нейронах-фільтрах. Вирішено завдання побудови прогнозуючої моделі системи охоронної сигналізації, з урахуванням нестаціонарної прогнозованої послідовності. Синтезована прогнозуюча штучна нейронна мережа на динамічних нейронах.


Ключові слова: спеціалізовані штучні нейронні мережі, часовий ряд, багатовимірні стохастичні процеси, динамічні нейрони-фільтри, кінцева і нескінченна імпульсні характеристики