Методика розрахунку втрат електроенергії

П.Ф. Буданов, В.С. Лучков, М.В. Краснокутський, Ю.В. Васюченко
Анотації на мовах:

Проведений аналіз і показана необхідність створення методів розрахунку втрат енергії, що дозволяють використовувати нові інформаційні можливості, а також методів розробки і впровадження заходів щодо зниження втрат електроенергії, адаптованих до нових економічних умов. Крім того, показано, що основними тенденціями застосування сучасних інформаційних технологій, у тому числі і при розрахунку, аналізі і зниженні втрат енергії в мережах, є: об'єднання в єдиному комплексі декількох розрахункових модулів, що працюють з єдиною базою даних, інтегрованою з іншими автоматизованими системами контролю і обліку електроенергії і отримані розрахункові вирази для уточненого розрахунку втрат навантажень енергії в лініях електропередач, математичного очікування напруги у вузлах мережі і потоків реактивної енергії, використання яких можливо у разі сумісної обробки інформації автоматизованих інформаційно – вимірювальних систем контролю і обліку електроенергії і диспетчерського управління.
Ключові слова: втрати електроенергії, методи розрахунку втрат електроенергії, система електропостачання, облік електроенергії, розрахунок технічних втрат