1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Особливості оцінки економічної ефективності інформаційної технології підприємства на основі збалансованої системи показників

Особливості оцінки економічної ефективності інформаційної технології підприємства на основі збалансованої системи показників

А.В. Ходиревська, Т.С. Савченко
Анотації на мовах:

У статті описується процес проведення оцінки визначення економічної ефективності інформаційної технології на державних підприємствах за допомогою методу збалансованості системи показників. Виділені основні етапи для проведення оцінки, а також набір ключових показників в розрізі клієнтського напряму. Визначені основні переваги і недоліки застосування методу збалансованої системи показників і можливості використання системи пріоритетів для їх вирішення. Позначені також основні труднощі, пов'язані з оцінкою нефінансових складових ефективності ІТ-проекта підприємства.
Ключові слова: економічна ефективність, збалансована система показників