1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Виявлення субпіксельних об’єктів за спектральними ознаками в оптико-електронних системах з використанням принципів динамічної фільтрації

Виявлення субпіксельних об’єктів за спектральними ознаками в оптико-електронних системах з використанням принципів динамічної фільтрації

А.С. Риб’як
Анотації на мовах:


Анотация: З використанням принципів динамічної спектральної фільтрації та основних положень теорії виявлення сигналів синтезований алгоритм оптимального виявлення субпіксельних об’єктів за спектральними ознаками, а також розроблена структурна схема виявлювача. Визначені кількісні характеристики виявлювача, що дозволяють при заданому рівні умовної хибної тривоги визначити умовну імовірність правильного виявлення субпіксельних об’єктів в залежності від величини площі елемента розділу, що перекривається зображенням об’єкта.


Ключові слова: оптико-електронні системи, динамічна спектральна фільтрація