Дослідження вогнегасної дії эмульсій пропелентів у воді

М.В. Кустов, В.Д. Калугін, .Ю. Рагімов
Анотації на мовах:

Проведені експериментальні дослідження вогнегасної дії багатокомпонентних емульсійних систем (поверхневоактивні речовини + високомолекулярні сполуки + електроліти + пропеленти). Отримане регресійне рівняння, що описує вплив складу системи на показник її вогнегасної здатності. На основі результатів обробки експериментальних даних з використанням метода багатофакторного планування експерименту запропоновано состав зниженої вартості з високими вогнегасними властивостями
Ключові слова: багатокомпонентна емульсія, електроліт, поверхневий натяг, в’язкість, прпелент, адекватність моделі, вогнегасна ефективність, оптимізація