1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Формування основ інформаційно-психологічного впливу на супротивника у війнах першого та другого поколінь

Формування основ інформаційно-психологічного впливу на супротивника у війнах першого та другого поколінь

В.В. Заборовський, О.М. Желтобородов
Тематика статті: Виховання
УДК 358.4:940.54
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянута еволюція теорії й практики інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) при підготовці та в ході ведення бойових дій від найдавніших часів до кінця XІХ століття, розглянута ефективність різних форм і методів інформаційно-психологічного впливу. Також на історичних прикладах обґрунтована необхідність застосування й ефективність вміло організованої роботи із впливу на морально-психологічний потенціал супротивника, визначене значення накопиченого досвіду для сучасних Збройних Сил.


Ключові слова: війни, військова історія, листівки, пропаганда, ІПВ, моральний стан
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Заборовський В.В., Желтобородов О.М. Формування основ інформаційно-психологічного впливу на супротивника у війнах першого та другого поколінь. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 2(20). С. 141-145.