1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Визначення вагового внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності шляхом експертного оцінювання

Визначення вагового внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності шляхом експертного оцінювання

О.Б. Леонтьєв, Д.А. Гриб, Є.О. Українець, О.М. Компанієць
УДК 519.816, 623.735
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Статтю присвячено застосуванню експертно-аналітичних процедур для оцінювання внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності та визначенню моделі для оцінки узагальненого показника. Застосування експертно-аналітичних процедур для оцінювання внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності із використанням елементів методів «снігового кому» і методу аналізу ієрархій дає можливість з заданим рівнем точності використати суб’єктивні судження експертів та визначити локальні вектори пріоритетів. Узгодженість розробленої моделі за відповідними критеріями дає можливість визначити загальний вигляд математичної моделі для оцінки узагальненого показника бойової ефективності у вигляді адитивної лінійної форми.


Ключові слова: узагальнений показник бойової ефективності, коефіцієнт бойового потенціалу, ударний авіаційний комплекс, метод аналізу ієрархій, експертна оцінка, факторний аналіз, математична модель, тактико-технічні характеристики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Леонтьєв О.Б., Гриб Д.А., Українець Є.О., Компанієць О.М. Визначення вагового внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності шляхом експертного оцінювання. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 3(21). С. 5-9.