1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Оптимальне відтворення радіометричних зображень у скануючому радіометрі з нестабільним коефіцієнтом підсилення вхідного тракту

Оптимальне відтворення радіометричних зображень у скануючому радіометрі з нестабільним коефіцієнтом підсилення вхідного тракту

В.К. Волосюк, В.В. Павликов, С.С. Жила
Анотації на мовах:


Анотация: Вирішується задача синтезу алгоритму оптимального відтворення радіометричних зображень (РМЗ) у скануючих радіометричних пристроях з флуктуючою передаточною характеристикою вхідного тракту. Обґрунтовується доцільність використання у розглядуваній постановці задачі вхідного каналу з модуляцією корисного сигналу. Розроблюється відповідна структурна схема радіометра, визначається гранична похибка оцінювання та потенційна флуктуаційна чутливість.


Ключові слова: скануючий модуляційний радіометр, оптимальний алгоритм, гранична похибка оцінювання, потенційна флуктуаційна чутливість