1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Модель прогнозування стану парків авіаційної і спеціальної техніки при проведенні польотів в авіаційній частині

Модель прогнозування стану парків авіаційної і спеціальної техніки при проведенні польотів в авіаційній частині

О.В. Никифоров
Анотації на мовах:

Запропоновано модель прогнозування стану парків авіаційної техніки (АТ) і технічних засобів наземного забезпечення (СНО) польотів при проведенні польотів в авіаційній частині. Модель побудована на основі апарату теорії випадкових процесів з дискретними станами об'єкту. Показано, що для процесів річного планування в авіаційній частині стан технічних парків адекватно моделюються системами рівнянь Колмогорова для стаціонарного випадку. На основі вирішення даної системи рівнянь отримані аналітичні вирази для оцінки величин ймовірності знаходження технічних одиниць парків АТ і СНО у встановлених дискретних станах залежно від планованої інтенсивності польотів і об'ємів матеріально-технічного забезпечення авіаційної частини. Вирази можуть використовуватися як модель стану парків АТ і СНО при постановці і вирішенні екстремальних задач з планування льотної підготовки.
Ключові слова: процес прийняття рішення, формалізація, модель стану, критерій оптимальності