1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Методика розрахунку і аналіз автокореляційної функції надширокосмугового сигналу, отриманого методом багаточастотного просторового формування з використанням набору логоперіодичних вібраторних антен

Методика розрахунку і аналіз автокореляційної функції надширокосмугового сигналу, отриманого методом багаточастотного просторового формування з використанням набору логоперіодичних вібраторних антен

В.В. Воїнов, Г.В. Єрмаков, М.Г. Іванець, І.Г. Леонов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається варіант усунення одного з основних недоліків надширокосмугового радіолокаційного сигналу – його малої середньої потужності. Аналізується можливість багаточастотного формування НШС сигналу шляхом складання в просторі простих гармонійних електромагнітних коливань. Вивчається автокореляційна функція багаточастотного сигналу на різних напрямах відносно випромінюючої антенної системи. Зроблений висновок про можливість багаточастотного просторового формування НШС радіолокаційного зондуючого сигналу за допомогою антенної системи, що складається з частотнонезалежних елементів.


Ключові слова: надширокосмуговий радіолокаційний сигнал; просторове формування; логоперіодична вібраторна антена