1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. До питання про моделювання характеристик випромінювання елементів опуклою антеною решітки

До питання про моделювання характеристик випромінювання елементів опуклою антеною решітки

В.Д. Карлов, О.О. Окунєв, М.М. Перушенко, О.В. Лукашук
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розроблена математична модель електричної й магнітної складової поля випромінювання елементів опуклою антеною решітки. Отримані вирази дозволяють побудувати алгоритми чисельного моделювання поля випромінювання опуклою антеною решітки в дальній, проміжній і ближній зонах. Наведені в статті математичні вирази можуть бути покладені в основу методу аналізу характеристик спрямованості тривимірних моделей опуклою антеною решітки в ближній, дальній і проміжній зонах.


Ключові слова: опуклі антенні грати, елементарне джерело, диполь Герца, електричне і магнітне поля, ближня зона, дальня зона, проміжна зона, краєве завдання