1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Аналіз впливу відношення сигнал/завада на величину фрактальної розмірності

Аналіз впливу відношення сигнал/завада на величину фрактальної розмірності

Р.Е. Пащенко, Е.І. Пащенко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз впливу відношення сигнал/завада на величину фрактальної розмірності. Отримано емпіричний вираз для величини поправки фрактальної розмірності, яка обумовлена завадою. Встановлено, що на величину фрактальної розмірності впливає величина відношення сигнал/завада. Показано, що зменшення відношення сигнал/завада (збільшення середньоквадратичного відхилення завади) приводить до збільшення величини фрактальної розмірності адитивної суміші сигналу і завади, яка наближається до величини фрактальної розмірності чистої завади.


Ключові слова: фрактальний аналіз, фрактальна розмірність, відношення сигнал/завада