1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АКУСТОПТИЧНІХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ВІДЕОСПЕКТРОМЕТРІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АКУСТОПТИЧНІХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ВІДЕОСПЕКТРОМЕТРІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

О.В. Єфімова, О.Л. Черкашина
Анотації на мовах:

У статті обговорюється можливість використання відеоспектрометрів для дослідження відбиваючих властивостей грунтово-рослинного покриву на користь дистанційного зондування Землі. Показано, що істотні відмінності у відбиваючих властивостях земної поверхні можна отримати, тільки підвищуючи селективність фільтрів, заснованих на використанні періодичних структур зміни показника заломлення середовища. Використовуючи взаємодію світла з ультразвуком під подвійним кутом Брегга і просторові складові другого порядку, можливо підвищити у декілька разів роздільну здатність акустоптичних фільтрів.
Ключові слова: акустоптичний фільтр, дистанційне зондування Землі, селективність, відеоспектрометр, кут Брегга