1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Методи і моделі контролю і діагностики бортових систем космічного апарата

Методи і моделі контролю і діагностики бортових систем космічного апарата

O.М. Загорулько
Анотації на мовах:

У роботі розглянуті особливості застосування відомих методів і моделей контролю та оцінювання технічного і функціонального стану КА і запропоновані шляхи удосконалення багаторівневого розподіленого оцінювання стану бортових систем КА для умов однопунктної технології управління.
Ключові слова: однопунктна технологія управління, контроль технічного і функціонального стану КА