Розподіл однорідних транзакцій в мультисервісних мережах

В.В. Косенко, Н.Д. Бережна, Ю.В. Горішна
Анотації на мовах:

Розглянутий підхід до дослідження поведінки потоків запитів транзакцій в середовищі мультисервісної мережі, тривалість обслуговування яких розподілена за експоненціальним законом. Отриманий вираз для розподілу транзакцій за наявності ряду істотних обмежень як на архітектуру мережі, так і на процес функціонування в її середовищі транзакцій (замкнутість, однорідність, безпріоритетна дисципліна обслуговування, а також тривалість обслуговування транзакції в середовищі ЛК, до якого був зроблений запит).
Ключові слова: транзакція, мультисервісна мережа, замкнутість, однорідність