1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Метод побудови оптимальних часових шкал, з метою апроксимації значення максимального розміру черги

Метод побудови оптимальних часових шкал, з метою апроксимації значення максимального розміру черги

Г.А. Кучук, А.А. Можаєв, А.А. Коваленко
Анотації на мовах:

Представлені результати, що відносяться до вибору оптимальної часової шкали при апроксимації максимального розміру черги для фрактального броунівського руху (ФБД). Використання статистичних характеристик трафіку на невеликих часових відрізках дозволило представити практичні рекомендації для розрахунку ймовірності появи хвоста черги. Даний підхід розглянутий для трафіку з довготривалою залежністю (ДТЗ). Для ФБД-трафіка з ДТЗ показано, що запропоноване експоненціальне розбиття часових шкал призводить до оптимальної продуктивності даної ділянки мережі..
Ключові слова: ФБР-трафік, довготривала залежність, мережеві протоколи, модель, черга