1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Розробка методу визначення оптимальної множини шляхів передачі інформації в телекомунікаційній мережі

Розробка методу визначення оптимальної множини шляхів передачі інформації в телекомунікаційній мережі

О.А. Смирнов, В.В. Босько
Анотації на мовах:


Анотация: Визначені етапи рішення задачі визначення оптимальної множини шляхів передачі інформації в телекомунікаційній мережі (ТКМ). Досліджені залежності вірогідності помилкового прийому інформаційного пакету і ймовірності невиявлення помилок в інформаційному пакеті від кількості маршрутів передачі інформації, а також середнього часу доставки інформаційних пакетів від кількості маршрутів передачі інформації при різних значеннях ймовірності спотворення одного біта інформації в каналі зв'язку. Розроблені процедури знаходження базової безлічі шляхів передачі інформації і оптимізації безлічі маршрутів ТКМС.


Ключові слова: оптимізація, множина маршрутів, телекомунікаційна мережа, передача даних