1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Комп’ютерне моделювання дифракції електромагнітних хвиль на гратках із ідеально провідних брусів прямокутного поперечного перетину (випадок h-поляризації)

Комп’ютерне моделювання дифракції електромагнітних хвиль на гратках із ідеально провідних брусів прямокутного поперечного перетину (випадок h-поляризації)

Г.М. Жолткевич, В.В. Хорошун, В.Б. Хохольков
Анотації на мовах:


Анотация: Дана робота є продовженням роботи [1] та присвячена комп’ютерному моделюванню дифракції поляризованих хвиль на решітці із ідеально провідних брусів прямокутного поперечного перетину. При цьому основним тезисом дослідження є положення про те, що в строгій математичній теорії дифракції хвиль на планарних періодичних структурах ключовою (базовою) моделлю структури є решітка із ідеально провідних брусів прямокутного поперечного перетину, а не стрічкова решітка, як це стверджувалось раніше.


Ключові слова: дифракція, дифракційна решітка, комп’ютерне моделювання, поляризація, резонансне проходження хвиль