1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Верифікація інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр

Верифікація інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр

М.С. Львов
УДК 004.415.28
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблення алгоритмів виконання алгебраїчних обчислень є однією з основних задач, що виникають при реалізації математичних систем, основаних на символьних перетвореннях. Математичною моделлю цієї задачі є багатосортні алгебраїчні системи. У даній роботі розглянуто підхід до верифікації інтерпретаторів багатосортних алгебраїчних операцій за їх специфікаціями, оснований на конструктивному уточненні поняття розширення багатосортної алгебраїчної системи та доведенні аксіом алгебраїчної системи. Цей підхід проілюстровано прикладами верифікації інтерпретаторів операцій поля раціональних чисел, багаточленів однієї змінної та алгебри висловлень. Практика використання цього підходу при розробленні математичних систем навчального призначення показала його ефективність і навіть універсальність.


Ключові слова: математичні системи, символьні перетворення, багатосортні алгебраїчні системи, розширення алгебраїчних систем, верифікація, інтерпретатори алгебраїчних операцій
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Львов М.С. Верифікація інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 3(21). С. 127-137.