1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Розподіл доступу до інформаційних ресурсів на основі біометричної мовної верифікації користувачів

Розподіл доступу до інформаційних ресурсів на основі біометричної мовної верифікації користувачів

В.М. Приходько
Анотації на мовах:


Анотация: Активне і всестороннє впровадження інформаційних технологій у всі сфери людської діяльності породило проблему забезпечення надійного захисту цих інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу. Останнім часом активно розвиваються засоби захисту, засновані на обліку біометричних даних користувача, серед яких одним з найбільш перспективних є використання голосової біометрії.


Ключові слова: голосова біометрія, верифікація, ідентифікація, функції Віленкина–Крестенсона