1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. ПЕРЕТВОРЕННЯ БЕКЛУНДА ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ В ЧАСТКОВИХ ПОХІДНИХ

ПЕРЕТВОРЕННЯ БЕКЛУНДА ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ В ЧАСТКОВИХ ПОХІДНИХ

Т.В. Редькіна, Г.О. Лушнікова
Анотації на мовах:

У статті розглянута побудова перетворення Беклунда для солітонного рівняння, отриманого в [1].
Ключові слова: нелінійні диференціальні рівняння в часткових похідних, солітонні рівняння