Автоматична система компенсації завад в системах вимірювання

Д.С. Астахов, В.В. Городничий
Анотації на мовах:

У системах вимірювання і контролю існує таке явище як «мертва зона». Це явище виникає в результаті дії перешкоди від зондуючого імпульсу на вхід системи. При використанні коротких зондуючих імпульсів цю перешкоду можна відокремити від корисного сигналу часовим способом. При використанні у якості зондуючих імпульсів сигналів складної форми часове розділення сигналів неможливе. Тому виникає необхідність одночасної передачі і прийому сигналів. У даній роботі розглянуто спосіб придушення перешкоди у вимірювальних системах у момент дії зондуючого імпульсу. Запропоновано функціональну схему автоматичної системи компенсації даного виду перешкоди.
Ключові слова: непорушуючий контроль, безконтактний метод, імпульсна перешкода, система компенсації