1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Сценарій формування простору керуючих параметрів при аналізі можливості переходу різних аномалій в один з типів елементарних катастроф

Сценарій формування простору керуючих параметрів при аналізі можливості переходу різних аномалій в один з типів елементарних катастроф

О.С. Бутенко
Анотації на мовах:

Запропоновано комплексний підхід до аналізу сукупності ознак, характерних для досліджуваної аномалії при відновленні причинно-наслідкових зв'язків її виникнення. Запропоновано сценарій формування дерева відгуків для подальшого прогнозуванні можливих ліній поводження об'єкта (аномалії). Розглянуто аналіз можливого переходу аномалії в один з типів елементарних катастроф. Пропонується до розгляду механізм визначення параметрів біфуркаційного безлічі. Зроблено узагальнення й адаптація методик прогнозування поширення аномалій різного походження з аналізом їхнього можливого переходу до катастрофи при комплексуванні якісних і кількісних характеристик об'єкта за допомогою алгебри нечіткої логіки.
Ключові слова: відгук, фактори впливу, об'єкт, катастрофа, аналіз, аномалія, вектор, параметри