1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Забезпечення достовірності передачі повідомлень при моніторингу потенційно небезпечних об’єктів

Забезпечення достовірності передачі повідомлень при моніторингу потенційно небезпечних об’єктів

О.М. Ігнатьєв, О.М. Семків, О.Б. Куренко
Анотації на мовах:

Проведено аналіз існуючих методів захисту цілісності та достовірності повідомлень, які передаються. Показані перспективи використання несиметричних криптосистем для передачі повідомлень при зборі, обміні та зберіганні інформації про стан потенційно небезпечних об’єктів. Представлений дослідницький прототип програми генерації електронного цифрового підпису, який дозволяє використовувати відкриті канали зв’язку для передачі інформації. Запропонований метод передачі повідомлень виключає можливість проведення актів технічного тероризму в базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів.
Ключові слова: електронний цифровий підпис, несиметричні криптосистеми, потенційно небезпечні об’єкти, дослідницький прототип