1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(21)'2009
  5. Подальший розвиток форм та методів інформаційно-психологічного впливу на супротивника в роки першої та другої світових війн

Подальший розвиток форм та методів інформаційно-психологічного впливу на супротивника в роки першої та другої світових війн

В. В. Заборовський , О. М. Желтобородов
Тематика статті: Виховання
УДК 358.4;940.54
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті розглянута еволюція теорії й практики інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) при підготовці та в ході ведення бойових дій у роки Першої та Другої світових війн, розглянута ефективність різних форм і методів інформаційно-психологічного впливу. Також на історичних прикладах обґрунтована необхідність застосування й ефективність уміло організованої роботи із впливу на морально-психологічний потенціал супротивника, визначене значення накопиченого досвіду для сучасних Збройних Сил.
Ключові слова: війни, військова історія, листівки, пропаганда, ІПВ, моральний стан
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Заборовський В. В. Подальший розвиток форм та методів інформаційно-психологічного впливу на супротивника в роки першої та другої світових війн / В. В. Заборовський , О. М. Желтобородов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2009. — № 3. — С. 212-216.